Stan prac na inwestycji

Po długich oczekiwaniach nareszcie dotarła do nas nowa trafostacja która stanie bezpośrednio przy ul. Dąbrowskiego.

Przeniesienie trafostacji z istniejącego miejsca gdzie będzie budowany budynek mieszkalny – WP1 jest niezbędne w celu kontynuacji robót fundamentowych dla budynku.

Cały proces przebudowy sieci, wraz z likwidacją istniejącej trafostacji potrwa około 1,5 tygodnia czasu.

Opóźnienie w procesie przeniesienia trafostacji ma również wpływ na brak możliwości podpisywania umów deweloperskich z uwagi na fakt iż właścicielem nieruchomości – działki o powierzchni 72 m2, gdzie aktualnie znajduje się trafostacja jest Energa-Operator S.A. Aby móc podpisywać umowy deweloperskie Inwestor musi być właścicielem wszystkich nieruchomości – działek na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, w związku z czym proces zakończenia przebudowy trafostacji jest tak niezbędny.

Wszystkie inne prace przebiegają zgodnie z planem. Trwają prace rozbiórkowe dachów, posadzek i innych elementów. Wszystkie budynki będą posiadały nowe konstrukcje dachów z nowym pokryciem w większości z blachy na rąbek stojący. Dachy dwuspadowe budynku rzeźni oraz dawnych budynków warsztatowych będą miały pokrycia z nowej dachówki ceramicznej.

Rozpoczęliśmy również wykonywanie izolacji pionowej ścian budynku rzeźni.

W związku z zapytaniami naszych klientów o projektowaną zieleń na naszej inwestycji, oraz faktem usunięcia istniejących drzew na nieruchomości w celu wykonania niezbędnych prac budowlanych informujemy, iż w ramach inwestycji jest zaplanowane wykonanie wszelkich prac związanych z projektem zieleni oraz dokonania nasadzeń zastępczych w ilości 30 sztuk: dębów szypułkowych łac. Fastigiata Quercus robur.