Prospekt Informacyjny, Umowy Deweloperskie, Stan prac na inwestycji

PROSPEKT INFORMACYJNY, UMOWY DEWELOPERSKIE

Od tygodnia w naszym Biurze Sprzedaży dostępny jest prospekt informacyjny, który zawiera szczegółowe informacje o naszej inwestycji zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego z 16.09.2011 roku.

W dniu wczorajszym zawarliśmy pierwsze umowy deweloperskie w naszej inwestycji. Kolejne umowy będą zawierane sukcesywnie w kancelarii notarialnej obsługującej inwestycję.

Przypominamy iż:

Prospekt informacyjny jest integralną częścią każdej umowy deweloperskiej, która określa:

– terminy realizacji inwestycji

– harmonogram płatności

– wniosek o wpis roszczenia Nabywcy do księgi wieczystej inwestycji o wybudowanie lokalu i przeniesienie jego własności

– nr rachunku bankowego konta powierniczego, wraz z podaniem subkonta każdego lokalu mieszkalnego

Wszelkie wpłaty klientów będą dokonywane na otwarty rachunek powierniczy założonym w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Piszu.

Bank uwalnia środki dla dewelopera zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego opisanym w prospekcie informacyjnym, czyli nie wcześniej niż po

ukończeniu danego etapu prac budowlanych, których w naszej inwestycji jest łącznie 7.

 

STAN PRAC NA INWESTYCJI

Prace budowlane idą mocno do przodu 😊

Przeniesienie trafostacji zostało już zakończone, a stary budynek stacji transformatorowej został rozebrany.

W ciągu dwóch tygodni zakończymy prace fundamentowe dla budynku mieszkalnego WP1 i rozpoczniemy budowę stanu surowego pierwszej kondygnacji budynku.

 Remontujemy dalej elewację budynku dawnej rzeźni miejskiej WP2.

W tym tygodniu wybraliśmy kolor fugi dzięki czemu elewacje zyskają nowy dizajnerski wygląd.

Szczegóły wkrótce 😉