Jak kupić mieszkanie w naszej inwestycji?

KROK 01

Wybór mieszkania / lokalu użytkowego

W tym celu zapraszamy do naszego biura sprzedaży lub na stronę internetową inwestycji w celu wybrania dla siebie optymalnej i atrakcyjnej oferty.


KROK 02

Podpisanie umowy rezerwacyjnej

W tym czasie klient jest w stanie podjąć ostateczną decyzję co do swojego zakupu, a my wyłączamy daną nieruchomość ze swojej oferty. W ciągu trzech dni od podpisania umowy klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej. Umowa rezerwacyjna pomaga również przy załatwianiu formalności przez klienta w przypadku finansowania transakcji kredytem bankowym.


KROK 03

Podpisanie umowy deweloperskiej

MIESZKANIE

Podpisanie umowy deweloperskiej w obecności notariusza w której deweloper zobowiązuje się wybudować dane mieszkanie w ustalonym terminie i zgodnie innymi ważnymi ustaleniami. Projekt umowy deweloperskiej wraz z prospektem informacyjnym deweloper przedstawi kupującemu w terminie siedmiu dni przed planowanym zawarciem umowy deweloperskiej. Załącznikiem do umowy deweloperskiej jest również harmonogram płatności wpłat na rachunek powierniczy zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Od tej pory Państwa pieniądze są w bezpiecznym miejscu, a deweloper zajmuje się realizacją inwestycji.

Podpisanie umowy przedwstępnej

LOKAL USŁUGOWY

Podpisanie umowy przedwstępnej kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego, dzięki czemu nabywca jest lepiej chroniony a deweloper zobowiązuje się do dostarczenia wybranego lokalu użytkowego zgodnie z ustalonym standardem i w terminie za określoną cenę. Załącznikiem do umowy jest harmonogram płatności, który będzie sporządzony zgodnie z postępem prac budowlanych.


KROK 04

Pozwolenie

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji przez dewelopera.


KROK 05

Przekazanie kluczy

Przekazanie kluczy do zakupionego lokalu mieszkalnego / użytkowego przez dewelopera dla klienta.


KROK 06

Akt notarialny

Podpisanie aktu notarialnego przeniesienia własności lokalu mieszkalnego / użytkowego.